Darbo užmokestis

Nuotrauka-0001

Skaidri darbo užmokesčio politika

Esame didžiausias darbdavys Lietuvoje, todėl suprantame skaidraus ir atviro verslo svarbą. Siekdami visuomenę ir savo potencialius darbuotojus supažindinti su bendrovėje taikoma atlygio politika, reguliariai skelbiame išsamią informaciją apie vidutinį darbo užmokestį pagal skirtingus padalinius. 

Tam, kad pateiktume realų „Maximos“ darbuotojams mokamą vidutinį darbo užmokestį įvertiname aktyviai dirbančiųjų skaičių (dalis darbuotojų šiuo metu yra arba vaiko priežiūros atostogose, arba atlieka karo prievolę ir jiems nėra mokamas darbo užmokestis) bei faktiškai išdirbtą darbo laiką (dėl skirtingų asmeninių ar kitų priežasčių ne visi darbuotojai išdirba visą LR Darbo kodekse reglamentuotą darbo laiko normą).

„Maximos“ darbuotojo darbo užmokestį sudaro:

atlygis-3-1310

*Darbuotojų bazinio atlygio struktūrą sudaro 3 įkainių (pakopų) sistema, o asmeninė darbuotojo atlygio dalis priklauso nuo jo kompetencijos, žinių bei atsakomybių. Augant darbuotojo kompetencijai ir keičiasi ir jo darbo įkainis, kuris įtvirtinamas darbo sutartyje. 

**Skatinamoji premija priklauso nuo padalinio pasiektų rezultatų bei asmeninio darbuotojo indėlio, siekiant užsibrėžtų tikslų. Skatinamoji premija gali siekti nuo 10 iki 50 proc. darbo užmokesčio. 

***Papildomos darbuotojams skiriamos finansinės ir nefinansinės naudos apima papildomą sveikatos draudimą, dovanas švenčių proga, stipendijas geriausiai besimokantiems darbuotojų vaikams bei Kolektyvinėje sutartyje įtvirtintą platų socialinių naudų paketą.

Siekiame suteikti kuo patrauklesnes uždarbio, papildomo motyvavimo bei karjeros galimybes. Skirtinguose „Maximos“ padaliniuose dirbančiųjų atlygis yra nustatomas atsižvelgiant į darbo specifiką ir darbo rinkos tendencijas. Bazinis darbo užmokestis bendrovėje yra reguliariai peržiūrimas. Nuolat stebime darbo rinką ir siekiame, kad darbuotojams būtų užtikrintas konkurencingas darbo užmokestis. Be to, kasmet tobulinama finansinė darbuotojų motyvavimo sistema skatina darbuotojų kompetencijų augimą ir suteikia galimybę kiekvienam darbuotojui už pasiektus rezultatus gauti papildomus priedus prie atlyginimo.

2022 m. gruodis

Bendras darbuotojų skaičius 

(2022 m. gruodžio 31 d. duomenys)

gruodis-bendras-darbuotojų-skaičius

Vidutinis darbo užmokestis 

(iki mokesčių, išdirbus visą darbo laiko normą, t. y. 167 val.)

gruodis-vidutinis-Darbo-užmokestis

Aktyviai dirbančių darbuotojų statistika

gruodis-3586-Bendra-darbuotojų-statistika

Vidutinis darbo užmokestis pagal padalinius

gruodis-Vidutinis-darbo-užmokestis-pagal-padalinius

Aktyviai dirbančių darbuotojų užimamų etatų skaičius

gruodis-Aktyviai-dirbančių-darbuotojų-užimamų-etat-skaičius

Kintamasis darbo užmokestis

gruodiss-Kintamasis-darbo-užmokestis

Aktyviai dirbančių darbuotojų skaičius pagal padalinius

gruodis-Aktyviai-dirbančių-darbuotojų-skaičius-pagal-padalinius

Išmokėtų premijų statistika pagal padalinius

gruodis-Išmokėtų-premijų-statistika-pagal-padalinius

2022 m. lapkritis

Bendras darbuotojų skaičius 

(2022 m. lapkričio 30 d. duomenys)

Lapkritis-bendras-darbuotojų-skaičius

Vidutinis darbo užmokestis 

(iki mokesčių, išdirbus visą darbo laiko normą, t. y. 160 val.)

Lapkritis-vidutinis-Darbo-užmokestis

Aktyviai dirbančių darbuotojų statistika

Lapkritis-3586-Bendra-darbuotojų-statistika

Vidutinis darbo užmokestis pagal padalinius

Lapkritis-Vidutinis-darbo-užmokestis-pagal-padalinius

Aktyviai dirbančių darbuotojų užimamų etatų skaičius

Lapkritis-Aktyviai-dirbančių-darbuotojų-užimamų-etat-skaičius

Kintamasis darbo užmokestis

Lapkritis-Kintamasis-darbo-užmokestis

Aktyviai dirbančių darbuotojų skaičius pagal padalinius

Lapkritis-Aktyviai-dirbančių-darbuotojų-skaičius-pagal-padalinius

Išmokėtų premijų statistika pagal padalinius

Lapkritis-Išmokėtų-premijų-statistika-pagal-padalinius
Pagalba