Žaidimo GIMTADIENIŲ GIMTADIENIS taisyklės

1.1. Žaidimo „Gimtadienių gimtadienis“ (toliau – Žaidimas) taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Žaidimo vykdymo tvarką, Žaidimo laimėtojų nustatymo ir Žaidimo prizų įteikimo sąlygas.

1.2. Taisyklės yra skelbiamos MAXIMA LT, UAB internetinėje svetainėje www.maxima.lt/gimtadieniu-gimtadienis ir „MAXIMA“ parduotuvių informacijos kasose.

2.1. Žaidimo organizatorius yra MAXIMA LT, UAB, juridinio asmens kodas 123033512, buveinės adresas: Naugarduko g. 84, LT-03160 Vilnius (toliau – Organizatorius).

3.1. Žaidimas organizuojamas nuo 2022 m. sausio 11 d. (pirmoji Žaidimo diena) iki 2022 m. gruodžio 31 d. (paskutinė Žaidimo diena).

4.1. Žaidimą sudaro trys savarankiškos dalys:

(i) Dienos žaidimas;

(ii) Savaitės žaidimas;

(iii) Mėnesio žaidimas.

4.2. Per visą Žaidimo laikotarpį bus įvykdyti 355 (trys šimtai penkiasdešimt penki) Dienos žaidimai, 51 (penkiasdešimt vienas) Savaitės žaidimas ir 12 (dvylika) Mėnesio žaidimų.

5.1. Dienos žaidimo prizinį fondą sudaro 3000 (trys tūkstančiai) iki 2 (dviejų) eurų vertės prizų per dieną. Per Žaidimo laikotarpį bus nustatyti ne mažiau nei 1 000 000 (vienas milijonas) Dienos žaidimo laimėtojų.

5.2. Dienos žaidimo dalyviais yra fiziniai asmenys, bet kurioje Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioje „MAXIMA“ parduotuvėje įsigiję prekių su „MAXIMA“ lojalumo kortele „AČIŪ“, nepriklausomai nuo apsipirkimo sumos.

5.3. Į apsipirkimo sumą neįskaičiuojamos (t. y. iš kvito sumos atimamos) sumos, sumokėtos už tabako gaminius, alkoholinius gėrimus, pradinio maitinimo ir specializuotus kūdikių mišinius, MAXIMOS ar GERA DOVANA dovanų korteles, čekius ar rinkinius, loterijos bilietus ar bilietus į renginius, atsiskaitymą už trečiųjų asmenų teikiamas paslaugas (išankstinio mokėjimo kortelių ir jų papildymo, sąskaitų apmokėjimo, elektroninių bilietų, superkamą ir (ar) keičiama tarą ir kt.), taip pat sumos, sumokėtos MAXIMOS pinigais.

5.4. Dienos žaidime dalyvauja tik tos dienos apsipirkimo kvitai.

5.5. Dienos žaidime negali dalyvauti VILNIAUS PREKYBOS grupės įmonių ir Organizatoriaus paslaugų teikėjų darbuotojai.

5.6. Kiekvieną „MAXIMA“ parduotuvių darbo dieną, kasos sistema atsitiktinės atrankos būdu, iš visų Taisykles atitinkančių dalyvių, išrenka Dienos žaidimo laimėtojus.

5.7. Dienos žaidimo laimėtojas informuojamas to paties apsipirkimo metu, kasoje atspausdinant papildomą kvitą su pranešimu apie laimėjimą: „Jūs laimėtoje PRIZĄ!“.

5.8. Laimėtą Dienos žaidimo prizą galima atsiimti tik tą pačią dieną ir tik toje pačioje parduotuvėje, kurioje buvo įvykdytas apsipirkimas. Dienos žaidimo prizo laimėtojas privalo pateikti papildomą kvitą su pranešimu apie laimėjimą.

5.9. Dienos žaidimo prizą laimėtojas „MAXIMA“ X tinklo parduotuvėse gali atsiimti „Perlo“ terminalo kasoje, o „MAXIMA“ XX, XXX, XXXX tinklų parduotuvėse – bet kurioje informacijos kasoje

6.1. Savaitės žaidimo prizinį fondą sudaro 300 (trys šimtai) iki 50 (penkiasdešimties) eurų vertės prizų per savaitę. Per Žaidimo laikotarpį bus nustatyti ne mažiau nei 15 300 (penkiolika tūkstančių trys šimtai) Savaitės žaidimo laimėtojų.

6.2. Savaitės žaidimo prizas skelbiamas internetinėje svetainėje www.maxima.lt/gimtadieniu-gimtadienis.

6.3. Savaitės žaidimo dalyviais yra ne jaunesni kaip 18 metų fiziniai asmenys, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje, ir bet kurioje Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioje „MAXIMA“ parduotuvėje įsigiję prekių su „MAXIMA“ lojalumo kortele „AČIŪ“ už 15 (penkiolika) eurų ar daugiau, bei yra sutikę su „AČIŪ“ lojalumo programos taisyklėmis.

Klientas su lojalumo taisyklėmis gali sutikti:

  • Pildant popierinę anketą ir ją pasirašant parduotuvės kasoje;
  • Registruojantis arba prisijungus prie AČIŪ paskyros adresu www.maxima.lt/aciu;
  • Parsisiuntus ir registruojantis prie programėlės MAXIMA.

6.4. Žaidime dalyvauja Žaidimo dalyvio apsipirkimo kvito suma po suteiktų nuolaidų.

6.5. Į apsipirkimo sumą neįskaičiuojamos (t. y. iš kvito sumos atimamos) sumos, sumokėtos už tabako gaminius, alkoholinius gėrimus, pradinio maitinimo ir specializuotus kūdikių mišinius, MAXIMOS ar GERA DOVANA dovanų korteles, čekius ar rinkinius, loterijos bilietus ar bilietus į renginius, atsiskaitymą už trečiųjų asmenų teikiamas paslaugas (išankstinio mokėjimo kortelių ir jų papildymo, sąskaitų apmokėjimo, elektroninių bilietų, superkamą ir (ar) keičiama tarą ir kt.), taip pat sumos, sumokėtos MAXIMOS pinigais.

6.6. Kiekviena Žaidimo dalyvio išleista 15 (penkiolikos) eurų suma (atsižvelgiant į Taisyklių 6.4, 6.5 ir 6.6 punktuose nurodytas sąlygas) suteikia vieną galimybę dalyvauti Savaitės žaidime, t. y. perkant prekių už 15 eurų, Jūsų kvitas Savaitės žaidime dalyvauja 1 (vieną) kartą, perkant prekių už 30 eurų – 2 (du) kartus ir t. t. Informacija apie tai, kiek kartų konkretus Žaidimo dalyvio kvitas, atsižvelgiant į apsipirkimo sumą, dalyvauja Savaitės žaidime, pateikiama pagrindiniame apsipirkimo kvite.

6.7. Savaitės žaidime dalyvauja tik tos savaitės (žr. Taisyklių 6.10 punktą) apsipirkimo kvitai.

6.8. Savaitės žaidime negali dalyvauti VILNIAUS PREKYBOS grupės įmonių ir Organizatoriaus paslaugų teikėjų darbuotojai.

6.9. Savaitės žaidimas vyksta vieną kartą per savaitę. Savaitės žaidimo tikslu savaitė yra septynios dienos, skaičiuojamos nuo antradienio iki pirmadienio (imtinai).

6.10. Pasibaigus Savaitės žaidimo savaitei, per 3 (tris) darbo dienas Organizatorius, iš visų Taisyklių sąlygas atitinkančių dalyvių, atsitiktinės atrankos būdu, nustato Savaitės žaidimo laimėtojus.

6.11. Per 3 (tris) darbo dienas nuo Savaitės žaidimo laimėtojų nustatymo, Organizatorius:

(i) Savaitės žaidimo laimėtojus informuos trumpąja SMS žinute ir (arba) elektroniniu paštu (dalyvio kontaktais, nurodytais jo „AČIŪ“ paskyroje);

(ii) Savaitės žaidimo laimėtojų „AČIŪ“ kortelių numerius paskelbs internetinėje svetainėje www.maxima.lt/gimtadieniu-gimtadienis. Ši informacija bus skelbiama 2 (dvi) savaites.

6.12. Savaitės žaidimo laimėtojai per 2 (dvi) savaites nuo Savaitės žaidimo laimėtojų paskelbimo dienos turi pateikti Organizatoriaus prašomą informaciją SMS žinute arba elektroniniu paštu gautoje nuorodoje. Laimėtojas turi nurodyti (i) savo vardą ir pavardę, (ii) telefono numerį, (iii) adresą (Lietuvos Respublikos teritorijoje), kuriuo pageidauja gauti laimėtą prizą, ir (iv) pateikti „lojalumo kortelės „AČIŪ“ nuotrauką (arba „MAXIMA“ programėlės ekrano nuotrauką), kurioje matytųsi „AČIŪ“ kortelės, kuri buvo paskelbta kaip laimėtojo kortelė, numerį.

6.13. Jei Savaitės žaidimo laimėtojas per 2 (dvi) savaites nuo laimėtojo paskelbimo nepateikia Organizatoriaus prašomos informacijos kaip nurodyta Taisyklėse aukščiau, jis netenka teisės į Savaitės žaidimo prizą. Toks prizas grąžinamas Organizatoriui.

6.14. Savaitės žaidimo prizai bus siunčiami laimėtojo nurodytu adresu tik Lietuvos Respublikos teritorijoje. Atsiimti Savaitės žaidimo prizus „MAXIMA“ parduotuvėse galimybės nėra.

6.15. Savaitės žaidimo laimėtojams prizai siunčiami Organizatoriaus sąskaita. Prizų administravimui ir (ar) pristatymui Organizatorius turi teisę pasitelkti trečiuosius asmenis.

6.16. Visi surinkti asmens duomenys bus tvarkomi Organizatoriaus privatumo politikoje nustatyta tvarka (žr. Taisyklių 10.1 punktą).

7.1. Mėnesio žaidimo prizas – 30 000 (trisdešimt tūkstančių) eurų. Per Žaidimo laikotarpį bus nustatyti 12 (dvylika) Mėnesio žaidimo laimėtojų.

7.2. Mėnesio žaidimo dalyviais yra ne jaunesni kaip 18 metų fiziniai asmenys, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje, ir bet kurioje Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioje „MAXIMA“ parduotuvėje įsigiję prekių su lojalumo kortele „AČIŪ“ už 15 (penkiolika) eurų ar daugiau, bei yra sutikę su „AČIŪ“ lojalumo programos taisyklėmis.

Klientas su lojalumo taisyklėmis gali sutikti:

  • Pildant popierinę anketą ir ją pasirašant parduotuvės kasoje;
  • Registruojantis arba prisijungus prie AČIŪ paskyros adresu www.maxima.lt/aciu;
  • Parsisiuntus ir registruojantis prie programėlės MAXIMA.

7.3. Žaidime dalyvauja Žaidimo dalyvio apsipirkimo kvito suma po suteiktų nuolaidų.

7.4. Į apsipirkimo sumą neįskaičiuojamos (t. y. iš kvito sumos atimamos) sumos, sumokėtos už tabako gaminius, alkoholinius gėrimus, pradinio maitinimo ir specializuotus kūdikių mišinius, MAXIMOS ar GERA DOVANA dovanų korteles, čekius ar rinkinius, loterijos bilietus ar bilietus į renginius, atsiskaitymą už trečiųjų asmenų teikiamas paslaugas (išankstinio mokėjimo kortelių ir jų papildymo, sąskaitų apmokėjimo, elektroninių bilietų, superkamą ir (ar) keičiama tarą ir kt.), taip pat sumos, sumokėtos MAXIMOS pinigais.

7.5. Kiekviena Žaidimo dalyvio išleista 15 (penkiolikos) eurų suma (atsižvelgiant į Taisyklių 7.3 ir 7.4 punktuose nurodytas sąlygas) suteikia vieną galimybę dalyvauti Mėnesio žaidime, t. y. perkant prekių už 15 eurų, Jūsų kvitas Mėnesio žaidime dalyvauja 1 (vieną) kartą, perkant prekių už 30 eurų – 2 (du) kartus ir t. t. Informacija apie tai, kiek kartų konkretus Žaidimo dalyvio kvitas, atsižvelgiant į apsipirkimo sumą, dalyvauja Mėnesio žaidime, pateikiama pagrindiniame apsipirkimo kvite.

7.6. Mėnesio žaidime dalyvauja tik to kalendorinio mėnesio apsipirkimo kvitai.

7.7. Mėnesio žaidimo prizą tas pats Žaidimo dalyvis gali laimėti tik vieną kartą per visą Žaidimo laikotarpį.

7.8. Mėnesio žaidime negali dalyvauti VILNIAUS PREKYBOS grupės įmonių ir Organizatoriaus paslaugų teikėjų darbuotojai ir jų šeimos nariai (tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai, seserys ir jų sutuoktiniai, sutuoktinis, sugyventinis, sutuoktinio / sugyventinio tėvai).

7.9. Mėnesio žaidimas vyksta vieną kartą per kalendorinį mėnesį.

7.10. Pasibaigus kiekvienam kalendoriniam mėnesiui, kito mėnesio antrą darbo dieną, Organizatorius iš visų Taisyklių sąlygas atitinkančių dalyvių, atsitiktinės atrankos būdu ir stebint Organizatoriaus sudarytai 3 (trijų) asmenų komisijai, išrenka Mėnesio žaidimo prizo laimėtoją.

7.11. Per 3 (tris) darbo dienas nuo Mėnesio žaidimo laimėtojo nustatymo, Organizatorius:

(i) Mėnesio žaidimo laimėtoją informuos telefonu, trumpąja SMS žinute ir (arba) elektroniniu paštu (dalyvio kontaktais, nurodytais jo „AČIŪ“ paskyroje);

(ii) Mėnesio žaidimo laimėtojų „AČIŪ“ kortelių numerį paskelbs internetinėje svetainėje www.maxima.lt/gimtadieniu-gimtadienis. Ši informacija bus skelbiama 3 (tris) savaites.

7.12. Mėnesio žaidimo laimėtojas per 3 (tris) savaites nuo Mėnesio žaidimo laimėtojo paskelbimo dienos turi atvykti į „MAXIMA“ parduotuvę, kurioje buvo įvykdytas laimintis apsipirkimas. Atvykęs Mėnesio žaidimo laimėtojas privalo turėti (i) asmens tapatybės dokumentą, (ii) „Maxima“ lojalumo kortelę „AČIŪ“, kurios numeris buvo paskelbtas kaip laimintis; taip pat  pateikti (iii) kontaktinį telefono numerį, (iv) gyvenamosios vietos adresą Lietuvos Respublikos teritorijoje, (v) Lietuvoje veikiančiame banke atidarytos banko sąskaitos, į kurią turėtų būti pervedamas Mėnesio prizas, numerį. Mėnesio žaidimo laimėtojas turės pasirašyti Mėnesio žaidimo prizo perdavimo – priėmimo aktą.

7.13. Mėnesio žaidimo prizo suma pervedama į laimėtojo sąskaitą per 7 (septynias) darbo dienas nuo visų Taisyklių 7.12 punkte nurodytų sąlygų įvykdymo. Prizas grynaisiais pinigais neišduodamas.

7.14. Jei Mėnesio žaidimo laimėtojas per 3 (tris) savaites nuo laimėtojo paskelbimo neatvyksta atsiimti Mėnesio žaidimo prizo ir (arba) nepateikia Organizatoriaus prašomų dokumentų / informacijos kaip nurodyta Taisyklėse aukščiau, jis netenka teisės į Mėnesio žaidimo prizą. Toks prizas grąžinamas Organizatoriui.

8.1. Jeigu Žaidimo metu laimėti prizai, Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nustatyta tvarka yra apmokestinami, gyventojų pajamų mokestį, susijusį su Žaidimo dalyvių laimėtais prizais, sumoka ir deklaruoja Organizatorius.

8.2. Jei prizo išmokėjimui ir mokesčių ir (ar) pajamų deklaravimo tikslu yra reikalingi laimėtojo papildomi asmens duomenys, laimėtojas įsipareigoja pateikti tokius duomenis Organizatoriui per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo tokio reikalavimo pateikimo dienos. Laimėtojui atsisakius pateikti duomenis, Organizatorius turi teisę atsisakyti išduoti prizą.

9.1. Žaidimo dalyviai turi teisę iki 2023 m. vasario 1 d. teikti skundus dėl Žaidimo. Skundus galima pateikti Organizatoriui raštu: adresu Naugarduko g. 84, LT-03160 Vilnius, arba el. paštu klientai@maxima.lt.

9.2. Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir atsakymai pateikti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo rašytinio skundo gavimo dienos.

10.1.  Žaidimo metu surinkti asmens duomenys bus tvarkomi Organizatoriaus privatumo politikoje nustatyta tvarka. Plačiau https://www.maxima.lt/aciu/lojalumo-programos-privatumo-politika.

10.2. Organizatorius neatsako už galimus laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.

10.3. Žaidimo prizai į piniginį ekvivalentą ir (ar) kitas prekes nekeičiami.

10.4. Organizatorius turi teisę pašalinti Žaidimo dalyvį / laimėtoją ir neišduoti prizo, jei paaiškėja, kad Žaidimo dalyvis / laimėtojas neatitinka Taisyklių arba nustatomi nesąžiningi Žaidimo dalyvio / laimėtojo veiksmai.

10.5. Organizatorius pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo nutraukti Žaidimą. Tokį sprendimą Organizatorius gali priimti dėl bet kokių priežasčių. Organizatorius taip turi teisę bet kuriuo metu pakeisti ir (ar) papildyti Taisykles, įskaitant pakeisti Žaidimo laikotarpį.

10.6. Papildoma informacija apie Žaidimą teikiama el. paštu: klientai@maxima.lt.

Pagalba