„Lietuvos Maximalistai“

BGMAxi-min-2700-didesne

Apie projektą

Mask

Šįmet gabiausi moksleiviai kviečiami pretenduoti į rekordinį stipendijų fondą, siekiantį 90 tūkst. eurų. „Lietuvos Maximalistai“ stipendijas gaus 2021–2022 mokslo metais. Į stipendijas pretenduojantys moksleiviai bus vertinami šiose kategorijose: mokslo, muzikos, kūrybos ir meno, sporto, visuomeniškumo, ekologijos, inovacijų ir nuolatinio pažangumo.

Jau 19 kartą prekybos tinklas MAXIMA stipendijomis skatina talentingus, kūrybingus ir pažangius šalies moksleivius. 1–12 klasių moksleiviai pretenduos į 90 tūkst. eurų „Lietuvos Maximalistų“ stipendijų fondą 2021–2022 mokslo metams. Nugalėtojai visus ateinančius mokslo metus kas mėnesį gaus 75 ir 150 eurų vertės stipendijas.

Turite klausimų? Rašykite maximalistai@maxima.lt

Šių metų „Lietuvos Maximalistų“ komisiją sudaro Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro meno departamento vadovė, muzikologė Jurgita Norvaišienė, Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentas Lukas Kornelijus Vaičiakas, Lietuvos Kultūros instituto direktorė Aušrinė Žilinskienė, Lietuvos sporto federacijų sąjungos prezidentas Darius Šaluga, VGTU strateginės partnerystės prodekanė, MOSTA centro Politikos analitikė Milena Medineckienė, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Gabių ir talentingų vaikų ugdymo skyriaus darbuotoja Jurgita Stulginskienė ir MAXIMOS atstovai.

Kategorijos

Šiais metais 1–12 klasių moksleiviai pretenduos į 90 tūkst. eurų „Lietuvos Maximalistų“ stipendijų fondą 2021–2022 mokslo metams. Moksleiviai visus ateinančius mokslo metus kas mėnesį gaus 75 ir 150 eurų vertės stipendijas. Į stipendijas pretenduojantys moksleiviai vertinami šiose kategorijose: mokslo, muzikos, kūrybos ir meno, sporto, visuomeniškumo, ekologijos, inovacijų ir nuolatinio pažangumo.

Naujienos

Loading...

Kas tai per programa, kam skirta, kur teikti paraišką ir iki kada?

Konkursas „Lietuvos Maximalistai“ – tai nacionalinė moksleivių skatinimo programa. Šiuo konkursu siekiama įvertinti ir paskatinti gabiausius ir aktyviausius, daugiausiai laimėjimų įvairiuose tarptautiniuose ir nacionaliniuose konkursuose, olimpiadose ir varžybose pelniusius moksleivius. Konkurso laimėtojams už geriausius pasiekimus ir motyvacinius laiškus bus skirtos stipendijos.

Konkurse gali dalyvauti visi 1–12 klasių Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai.

Anketos formoje išskiriami vaikai iki 14 metų, nes už juos pildo tėvai arba globėjai; vaikai nuo 14 metų vaikai pildo patys, bet tėvai pažymi, kad sutinka su jų dalyvavimu; vaikams nuo 18 metų tėvų sutikimo nereikia.

Sritys, kuriose mokiniai gali dalyvauti:

 • mokslo;
 • muzikos;
 • kūrybos ir meno;
 • sporto;
 • visuomeniškumo;
 • ekologiškumo;
 • inovacijų;
 • pažangumo*.


* Pažangumo srityje 1–4 klasių dalyviai nebus vertinami.

Norintys dalyvauti konkurse paraišką privalo užpildyti interneto svetainėje www.maxima.lt/maximalistai-2021. Kartu su paraiška dalyviai turi pridėti tarptautinių ir nacionalinių olimpiadų, varžybų ir konkursų diplomų kopijas ar kitus jų pasiekimus įrodančius dokumentus.
Paraiškas galima pildyti nuo konkurso paskelbimo dienos iki liepos 21 d.

Konkurse dalyvaujančių mokinių pasiekimai vertinami už 2021–2022 mokslo metus. Konkurso dalyviai bus vertinami pagal laimėjimus ir geriausius pasiekimus šiose srityje:

 • mokslo;
 • muzikos;
 • kūrybos ir meno;
 • sporto;
 • visuomeniškumo;
 • ekologiškumo;
 • inovacijų;
 • pažangumo*.

* Pažangumo srityje 1–4 klasių dalyviai nebus vertinami. Šioje kategorijoje bus vertinami paskutinių trijų metų pasiekimai.

Mokinys gali varžytis tik vienoje pasirinktoje kategorijoje.

Konkurso sritis atitinkantys konkursai ir olimpiados

 • Tarptautinės chemijos, fizikos, informatikos, matematikos, astronomijos, filosofijos, užsienio kalbų olimpiados, tarptautiniai debatų konkursai ir kt.
 • Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos organizuojamos olimpiados ir kiti renginiai – užsienio kalbų olimpiados ar debatai, filosofijos, fizikos, chemijos, matematikos, geografijos, istorijos, biologijos, informatikos olimpiados ar čempionatai, Č. Kudabos geografijos konkursas, akademiko J. Janickio chemijos konkursas, ekonomikos olimpiados ir kt.
 • Tarptautiniai ir nacionaliniai jaunųjų mokslininkų konkursai
 • Aukštųjų mokyklų organizuojamos olimpiados mokiniams
 • LitBO biologijos Lietuvos mokinių biologijos olimpiada
 • Lietuvos mokinių gamtos mokslų olimpiada
 • Lietuvos geomokslų olimpiada
 • MSSY tarptautinis mokslų ir gamtos konkursas moksleiviams
 • Matematikos, anglų ir lietuvių kalbos olimpiados „KINGS Lietuva“ ir kt.

 • Lietuvos mokinių muzikos olimpiada
 • Tarptautinė muzikos olimpiada
 • Nacionalinis Balio Dvariono pianistų ir styginių instrumentų konkursas
 • Europos sąjungos šalių muzikos konkursas jaunimui
 • Kiti tarptautiniai ir nacionaliniai muzikos konkursai ar olimpiados

 • Jaunųjų dailininkų akademijos konkursai
 • Lietuvos jaunųjų dramaturgų, jaunųjų filologų, architektų, maketavimo, choreografijos, meninio skaitymo, tarptautiniai epistolinio rašinio konkursai
 • FAI jaunųjų menininkų konkursas
 • Tarptautinis vaikų meno konkursas „Advena World“
 • Tarptautinis vaikų meno konkursas „Global Canvas“ 
 • Lietuvos mokinių dailės olimpiada ir kt.

 • Tarptautinis sporto konkursas jaunimui „Youth Games 2019“
 • Lietuvos asociacijos „Sportas visiems“ organizuojamas festivalis-konkursas „Sportas visiems“
 • Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro organizuojamos Lietuvos mokyklų žaidynių orientavimosi sporto, lengvosios atletikos keturkovės finalinės varžybos, Lietuvos vaikų plaukimo vasaros pirmenybės ir kt.
 • Kitos tarptautinės ir nacionalinės sporto varžybos, olimpiniai festivaliai, sporto žaidynės

 • Visuomeniniai projektai, skirti skatinti pilietiškumą, bendruomeniškumą, mažinti socialinę atskirtį, spręsti problemas, puoselėti kultūrą, šviesti visuomenę; grėsmių prevencijai, gyvūnams ir gamtai apsaugoti ir kt.
 • Visuomeninių projektų, skirtų bendruomenės gyvenimo sąlygoms gerinti, miesto, rajono ar gyvenvietės apylinkėms gražinti, tvarkyti, inicijavimas ar organizavimas
 • Publikacijų, straipsnių spaudoje rašymas ar reportažų rengimas, siekiant atkreipti visuomenės dėmesį į įvairias problemas, aktualijas
 • Aktyvus dalyvavimas tarptautiniuose ar nacionaliniuose visuomeniniuose projektuose, jų organizavimas ar inicijavimas
 • ES komisijos konkursai
 • Aktyvus dalyvavimas moksleivių savivaldos organizacijose, Lietuvos mokinių parlamente, Lietuvos moksleivių sąjungoje ar kitose visuomeninėse organizacijose
 • Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada
 • Nacionaliniai pilietiškumo jaunimo apdovanojimai „Tėvyne mūsų“ ir kt.

 • Organizavimas ar inicijavimas bei aktyvus dalyvavimas tarptautiniuose, nacionaliniuose ar regioniniuose ūkininkų visuomeniniuose projektuose, kuriuose puoselėjamas žemės ūkio, ekologijos, žemės saugojimo, trąšų naudojimo temos
 • Publikacijų ir straipsnių spaudoje rašymas ar reportažų rengimas, siekiant atkreipti visuomenės dėmesį į įvairias ekologiško žemės ūkio, aplinkos, maisto problemas ir aktualijas
 • Projekto „Žalias kodas“ ir VšĮ „Kultūros idėjų institutas“ konkursai ir kt.

 • ES jaunųjų mokslininkų konkursai
 • VGTU Jaunojo inžinieriaus ir Jaunojo architekto mokyklų, Elektronikos būrelio ar Jaunojo inžinieriaus akademijos konkursai
 • KTU organizuojamų fizikos, matematikos, chemijos, informacinių technologijų, ekonomikos konkursai
 • Respublikinė LOGO olimpiada-konkursas, jaunųjų mokslininkų paroda-konkursas „Technorama“
 • Tarptautiniai INTEL, MILSET, CACTIC mokslininkų konkursai
 • Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo olimpiada

Mokiniai, kurių visų mokomųjų dalykų trimestrų ar pusmečių balai nepertraukiamai 3 (tris) metus iš eilės buvo įvertinti tik 10 balų įvertinimais (dešimtukais)*. 
 

* Pažangumo srityje 1–4 klasių dalyviai nebus vertinami.

Konkurso nugalėtojų skelbimas

Konkurso vertinimo komisiją sudaro

 • MAXIMA LT, UAB atstovai
 • Lukas Kornelijus Vaičiakas, Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentas
 • Jonas Sakalauskas, Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro vadovas
 • Aušrinė Žilinskienė, Lietuvos kultūros instituto direktorė
 • Rimantas Kveselaitis, Lietuvos sporto federacijų sąjungos prezidentas
 • Dr. Milena Medineckienė, VGTU mokslininkė
 • Justina Aglinskaitė, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Gabių ir talentingų vaikų ugdymo skyriaus metodininkė

Vertinimo komisija, susipažinusi su konkurso dalyvių pateiktais dokumentais ir juos įvertinusi, ne vėliau kaip iki 2021 m. liepos 21 d. priima sprendimą dėl konkurso stipendijų skyrimo.

Konkurso laimėtojų sąrašas bus skelbiamas www.maxima.lt.

Stipendijos

Stipendijos skiriamos daugiau nei 80 gabiausių moksleivių.

Stipendijos skirstomos pagal dydį į pagrindines, papildomas ir skatinamąsias. Pagrindinės stipendijos per mėnesį dydis yra 150 Eur, papildomos – 75 Eur. Pažangumo srityje visiems pažangiems mokiniams mokama 75 Eur per mėnesį stipendija.

Pagrindinių ir skatinamųjų stipendijų pasiskirstymas:

 • Mokslo pasiekimai – 1 pagrindinė ir 3 papildomos stipendijos
 • Sporto pasiekimai – 1 pagrindinė ir 3 papildomos stipendijos
 • Muzikos pasiekimai – 1 pagrindinė ir 3 papildomos stipendijos
 • Kūrybos ir meno pasiekimai – 1 pagrindinė ir 3 papildomos stipendijos
 • Visuomeniškumo pasiekimai – 1 pagrindinė ir 3 papildomos stipendijos
 • Inovacijos pasiekimai – 1 pagrindinė ir 3 papildomos stipendijos
 • Ekologiškumo pasiekimai – 1 pagrindinė ir 3 papildomos stipendijos

Pagal atskirą susitarimą su kiekvienu konkurso laimėtoju stipendijos gali būti išmokamos dalimis, pervedant pinigus į konkurso laimėtojo nurodytą sąskaitą.

Stipendijų mokėjmo tvarka mokslo, sporto, muzikos, kūrybos ir meno, visuomeniškumo, ekologijos, inovacijų srityse:

DataPagrindinė stipendijaPapildoma stipendija
iki 2021-09-30150 Eur75 Eur
iki 2021-10-31150 Eur75 Eur
iki 2021-11-30150 Eur75 Eur
iki 2021-12-31150 Eur75 Eur
iki 2022-01-31150 Eur75 Eur
iki 2022-02-28150 Eur75 Eur
iki 2022-03-31150 Eur75 Eur
iki 2022-04-30150 Eur75 Eur
iki 2022-05-31150 Eur75 Eur

Stipendijų mokėjmo tvarka pažangumo srityje:

DataStipendija visiems
iki 2021-09-3075 Eur
iki 2021-10-3175 Eur
iki 2021-11-3075 Eur
iki 2021-12-3175 Eur
iki 2022-01-3175 Eur
iki 2022-02-2875 Eur
iki 2022-03-3175 Eur
iki 2022-04-3075 Eur
iki 2022-05-3175 Eur

Stipendijos skiriamos 2021–2022 mokslo metams (2021 m. rugsėjo–gruodžio ir 2022 m. sausio–gegužės mėn.).

Neradote atsakymo į jums rūpimą klausimą? Susisiekite su mumis maximalistai@maxima.lt

2019 m. apdovanojimų akimirkos

Pagalba