PANASONIC žaidimo taisyklės

1. AKCIJOS ORGANIZATORIUS

1.1. Nordic Digital AS, registracijos numeris 10240231, adresas Tööstuse tee 6, Tõrvandi 61715 Kambja valda, Tartumos apskritis, Estija; kontaktai: +372 733 7700, info@nordic-digital.ee (toliau taip pat – organizatorius).

 

2. AKCIJOS VYKDYMO VIETA IR LAIKAS

2.1. Akcija vykdoma Baltijos valstybėse (Estija, Latvija, Lietuva).

2.2. Akcijoje galima dalyvauti nuo 2022-05-01 iki 2022-12-31.

2.3. Informaciją apie akciją galima rasti adresu http://www.nordicbatterysolutions.com/.

 

3. PRIZŲ FONDAS

3.1. Dalyvaujant akcijoje, galima laimėti šiuos prizus:

3.1.1. 1 (vieną) pagrindinį prizą – Toyota Corolla Hybrid 5d Hatchback 1.8 Hybrid Active e-CVT (90 kW/122 DIN AG);

3.1.2. 24 (dvidešimt keturis) kas mėnesį lošiamus Xiaomi Mi Mop 2 Ultra (juodos spalvos) dulkių siurblius; 

3.1.3. 105 (šimtą penkerias) kas savaitę lošiamas Apple Airpods 3rd generation ausines.

3.2. Bendra prizinio fondo vertė – 58 220 eurų (penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai du šimtai dvidešimt eurų).

3.3 Visas prizinis fondas yra dalinamas trims valstybėms – Estijai, Latvijai ir Lietuvai.

 

4. DALYVAVIMO TAISYKLĖS

4.1. Norėdamas dalyvauti Akcijoje, Dalyvis turi pateikti teisingus duomenis, užpildydamas galiojančią loterijos formą, ir teisingai atsakyti į klausimus interneto svetainėje http://www.nordicbatterysolutions.com/.

4.2. Akcijoje gali dalyvauti fiziniai asmenys, išskyrus Nordic Digital AS darbuotojus ir jų šeimos narius.

4.3. Dalyvis atsako už įvestų duomenų teisingumą ir teisėtumą.

4.4. Pateikdamas paraišką dalyvauti akcijoje, Dalyvis sutinka, kad būtų tvarkomi jo duomenys, siekiant užtikrinti, kad būtų išrinktas laimėtojas ir su juo būtų galima susisiekti.

 

5. AKCIJOS VYKDYMAS IR LAIMĖTOJŲ PASKELBIMAS

5.1. Dalyviai gali registruotis dalyvauti akcijoje nuo 2022-05-01 iki 2022-12-31

23:59:59 val.

5.2. Prizų lošimas

5.2.1. Savaitės lošimai, kurių metu vienas Dalyvis laimės vieną porą Apple Airpods ausinių, vyks šiomis dienomis: 2022-05-06, 2022-05-13, 2022-05-20, 2022-05-27, 2022-06-03, 2022-06-10, 2022-06-17, 2022-06-27, 2022-07-08, 2022-07-15, 2022-07-22, 2022-07-29, 2022-08-05, 2022-08-12, 2022-08-19, 2022-08-26, 2022-09-02, 2022-09-09, 2022-09-16, 2022-09-23, 2022-09-30, 2022-10-07, 2022-10-14, 2022-10-21, 2022-10-28, 2022-11-04, 2022-11-11, 2022-11-18, 2022-11-25, 2022-12-02, 2022-12-09, 2022-12-16, 2022-12-23 ir 2022-12-30.

5.2.2. Mėnesio lošimai, kurių metu vienas Dalyvis laimės Xiaomi Mi Mop 2 Ultra (juodos spalvos) dulkių siurblį robotą, vyks šiomis dienomis: 2022-05-27, 2022-06-27, 2022-07-29, 2022-08-26, 2022-09-30, 2022-10-28, 2022-11-25, 2022-12-30 vyks tarpiniai prizų lošimai, kurių metų vienas Dalyvis laimės Xiaomi Mi Mop 2 Ultra (juodos spalvos) dulkių siurblį-robotą.

5.2.3 Pagrindinio prizo lošimas vyks 2023-01-04 – vienas Dalyvis laimės automobilį Toyota Corolla Hybrid 5d Hatchback (toliau – Pagrindinis prizas).

5.3. Nordic Digital AS atsitiktine tvarka iš visų Dalyvių išrinks kiekvieno Prizo laimėtoją (toliau – Laimėtojas). Prizą skiria Nordic Digital AS.

5.4 Vienas Dalyvis negali laimėti kelių Prizų.

5.5 Nenugalimos jėgos (force majeure) atveju Nordic Digital AS turi vienašalę teisę nutraukti Akciją ir nevykdyti Prizų loterijos ir (arba) neįteikti Prizų Laimėtojams.

 

6. PRIZO GAVIMAS

6.1. Nordic Digital AS asmeniškai susisieks su Laimėtoju Akcijos interneto svetainėje esančioje formoje Dalyvio nurodytu el. pašto adresu ne vėliau kaip per 7 dienas po Prizų lošimo.

6.2. Prizas įteikiamas laimėtojui Nordic Digital AS nurodytu laiku ir būdu. Nordic Digital AS taip pat turi teisę reikalauti identifikuoti Laimėtoją ir pasirašyti kitus reikalingus su Prizo perdavimu susijusius dokumentus.

6.3. Laimėtas Prizas negali būti keičiamas kitu Prizu, taip pat nekompensuojama Prizo vertė pinigais.

6.4. Jei Dalyvis/Laimėtojas pažeidė Akcijos sąlygas, su Laimėtoju susisiekti nepavyksta arba Laimėtojas laiku neatsiima Prizo, organizatorius turi teisę surengti naują lošimą. Tokiais atvejais Nordic Digital AS nėra atsakinga už pradinio Laimėtojo Prizo lošimą ar Prizo neatsiėmimą, taip pat nėra atsakinga už jokią galimą žalą.

6.5. Prizas Laimėtojui įteikiamas per 30 dienų nuo Prizo perdavimo sutarties su Laimėtoju sudarymo. Nordic Digital AS apmoka su Prizo perdavimu Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje susijusias išlaidas.

6.6. Laimėtojas turi teisę reikalauti Prizo per 30 dienų nuo Laimėtojo paskelbimo. Jei Nordic Digital AS nesusisiekė su Laimėtoju arba Laimėtojas nepareikalavo atsiimti Prizo per ankstesniame sakinyje nurodytą terminą, Nordic Digital AS turi teisę neišduoti Prizo ir jo neskirti.

6.7. Organizatorius turi teisę atsisakyti išduoti Prizą, jei:

6.7.1. Laimėtojas nepateikė asmens tapatybę identifikuojančio dokumento;

6.7.2. Laimėtojas pateikė klaidingą informaciją arba neužpildė reikalaujamų laukelių;

6.7.3. su Laimėtoju neįmanoma susisiekti jo nurodytu tel. numeriu ar el. pašto adresu ne vėliau kaip per 7 dienas nuo loterijos rezultatų paskelbimo;

6.7.4. Laimėtojas neatvyksta atsiimti laimėto Prizo sutartu laiku ir Akcijos taisyklėse nurodytoje vietoje;

6.7.5. Laimėtojas bet kokiu būdu pažeidė Akcijos taisykles.

 

7. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

7.1. Akcijos metu Dalyvio pateiktus asmens duomenis Nordic Digital AS tvarko pagal Estijos Respublikoje galiojančius įstatymus ir Europos Parlamento bei Tarybos reglamentą (ES) 2016/679.

7.2. Akcijos Dalyvis sutinka, kad Nordic Digital AS pateiktus duomenis tvarkytų šiais tikslais, įskaitant Akcijos vykdymą, Laimėtojo vardo paskelbimą Akcijos svetainėje ir socialinių tinklų kanaluose, susisiekimą su Laimėtoju ir kt.

7.3. Visas Laimėtojų sąrašas bus paskelbtas interneto svetainėje iki 2023-02-28.

7.4. Akcijos Dalyviai turi teisę gauti papildomos informacijos apie AS Nordic Digital vykdomą asmens duomenų tvarkymą. Tam reikėtų siųsti el. laišką adresu info@nordic-digital.ee. Asmens duomenų valdytojas yra Nordic Digital AS, registracijos kodas 10240231 (buveinė: Tööstuse tee 6, Tõrvandi 61715 Kambja valda, Tartumos apskritis).
 

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1. Akcijos vykdymo tvarka yra nustatyta šiose sąlygose, kurios yra privalomos visiems Akcijos Dalyviams.

8.2. Nordic Digital AS dėl pateisinamos priežasties turi teisę pakeisti Akcijos sąlygas arba nutraukti Akciją anksčiau laiko. Nordic Digital AS turi informuoti visuomenę apie aukščiau nurodytas aplinkybes interneto svetainėjehttp://www.nordicbatterysolutions.com/ .

8.3. Iškilus bet kokiems su Akcija susijusiems klausimams, įskaitant galimus skundus, Dalyvis gali kreiptis į Nordic Digital AS šių sąlygų 1.1 punkte nurodytais kontaktiniais duomenimis. 
8.4. Visi iš Akcijos kylantys ginčai yra sprendžiami pagal Estijos Respublikos teisės aktus Harjumos apylinkės teisme.

Pagalba