Akcijos „Pirkdami vaikų maistą SEMPER“ produktą su Maxima AČIŪ kortele ir laimėk“ rengimo sąlygos

1. AKCIJOS ORGANIZATORIUS IR KOORDINATORIUS

1.1. Akcijos užsakovas, prekių platintojas ir Akcijos organizatorius yra  „UAB EUGESTA“, toliau tekste „Organizatorius“.

1.2. Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus su Akcija susijusius veiksmus vykdo koordinatorius MAXIMA LT, UAB, įmonės kodas 123033512, buveinės adresas: Naugarduko g. 84, LT- 03160 Vilnius, toliau tekste „Koordinatorius“.

1.3. Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus Akcijos prizų distribuciją vykdo prizų koordinatorius.UAB „Eugesta“, toliau tekste – „Prizų Koordinatorius“.

 

2. AKCIJOS VIETA

2.1. Akcijos vykdymo vietos yra „Maxima“ prekybos tinklo parduotuvės, esančios Lietuvos teritorijoje, kuriose prekiaujama Akcijos produktais. 

 

3. AKCIJOS TRUKMĖ

3.1. Akcija vyksta nuo 2022 06 14 (pirmoji Akcijos diena) iki 2022 06 27(paskutinė Akcijos diena).

3.2. Akcijos prekės gali būti parduodamos ir iki šiose taisyklėse nurodytos datos ar po jos, tačiau jų įsigijimas nesuteikia teisės dalyvauti Akcijoje.

 

4. AKCIJOS DALYVIAI IR DALYVAVIMO SĄLYGOS

4.1. Akcijoje turi teisę dalyvauti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ turėtojai, sutikę gauti asmeninius lojalumo programos „Ačiū“ pasiūlymus pagal savo pirkimo istoriją bei kitus požymius ir būti profiliuojamais šiuo tikslu

4.2. Akcijoje negali dalyvauti Koordinatoriaus darbuotojai.

4.3. Asmenys, norintys dalyvauti Akcijoje, privalo atitikti Akcijos rengimo sąlygų 4.1 ir 4.2. punktuose aptartas sąlygas ir Akcijos metu įsigyti bent vieną Akcijos produktą su „Maxima“ lojalumo kortele „Ačiū“.

4.4. Asmenys, atitinkantys Akcijos rengimo sąlygų 4.1 ir 4.2 punkte aptartas sąlygas ir pateikę „Ačiū“ lojalumo kortelę perkant „SEMPER“ produktus, bus automatiškai užregistruojami dalyvauti Akcijoje. Papildoma registracija dalyvauti Akcijoje nereikalinga. Informaciniai kvitai apie dalyvavimą žaidime nespausdinami.

4.5. Vienas dalyvis gali dalyvauti Akcijoje neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigydamas bent vieną Akcijos produktą ir atsiskaitant pateikdamas „Ačiū“ lojalumo kortelę.

4.6. Norint gauti prizą, reikės pateikti „Ačiū“ lojalumo kortelės kopiją. Taip pat laimėtojas, jei prizo vertė viršija 100 Eur, turės Organizatoriui elektroniniu paštu: kristina.soloducha@eugesta.lt, pateikti savo asmens kodą bei gyvenamosios vietos adresą, kurie bus naudojami prizo vertės deklaravimo ir gyventojo pajamų mokesčio sumokėjimo tikslu (jeigu prizo vertė viršija 100 EUR). Su prizu susijusius mokesčius sumoka Organizatorius.

4.7. Jei prizo laimėtojas negali pateikti lojalumo kortelės „Ačiū“, kuri buvo panaudota perkant Akcijos produktus, nurodytus 1 priede, ir (ar) pateikti Akcijos rengimo sąlygų 4.6 punkte nurodytų asmens duomenų, kai prizo vertė viršija 100 Eur, prizas Akcijos laimėtojui nebus išduotas.

  

5. PRIZŲ FONDAS

5.1. 5 vnt. triratukų.

 

6. AKCIJOS EIGA, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS

6.1. 2022 06 04 dieną bus vykdomas 1 (vienas) lošimas, kuriame dalyvaus asmenys, kurie įvykdė Akcijos sąlygas, išdėstytas Akcijos rengimo sąlygų 6.3 punkte.

6.2. Lošimo metu, remiantis atsitiktinumo principu, bus nustatyti 5 laimėtojų, kuriems bus išdalinti Akcijos rengimo sąlygų 5 punkte nurodyti prizai.

6.3.Tuo atveju jei Akcijos laimėtojai negalėtų pateikti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ ar išaiškėtų, kad jie neatitinka Akcijos rengimo sąlygų 4.1 ir 4.2 punktuose aptartų reikalavimų, bus organizuojamas papildomas lošimas naujam Akcijos laimėtojui nustatyti.

 

7. LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS

7.1. Akcijos laimėtojų „Ačiū“ kortelių numeriai bus paskelbti interneto svetainėje www.maxima.lt per 3 darbo dienas po lošimo. Pranešimas su Akcijos laimėtojų „Ačiū“ kortelės numeriais interneto svetainėje maxima.lt bus matomas dvi savaites po lošimo dienos.

7.2. Nugalėtojai apie laimėjimą bus informuoti trumpąja SMS žinute arba papildomu kasos kvitu Akcijos rengimo sąlygų 10.3 punkte numatyta tvarka.

 

8. PRIZŲ ATSIĖMIMAS

8.1. Laimėtojai, norintys gauti prizus, per dvi savaites nuo Akcijos laimėtojų paskelbimo dienos, turi patys susisiekti su Akcijos Prizų Koordinatoriumi (ar Akcijos rengimo sąlygų numatytais atvejais ir Organizatoriumi) ir pateikti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ kopiją, kuri buvo panaudota perkant Akcijos produktus, el. paštu kristina.soloducha@eugesta.lt (informaciniai tel.: +370 65552346). Jei Akcijos laimėtojas pats nesusisieks su Prizų Koordinatoriumi (ar Akcijos rengimo sąlygų numatytais atvejais ir Organizatoriumi) per minėtą terminą, neteks teisės į prizą, o prizas bus automatiškai grąžinamas Akcijos Organizatoriui.

8.2. Laimėtojai, gyvenantys Vilniuje ir norintys atsiimti prizus, gali atvykti Kibirkšties g. 8, Vilnius

8.3. Visiems pageidaujantiems Akcijos laimėtojams, kurie atitiks / įvykdys Akcijos rengimo sąlygas, prizai bus siunčiami Akcijos Organizatoriaus sąskaita.

8.4. Akcijos rengėjai neatsako už galimus Akcijos laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.

8.5. Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus.

8.6. Akcijos rengėjai turi teisę pašalinti Akcijos dalyvį iš lošimo ir neišduoti prizo, jei paaiškėja, kad Akcijos dalyvis neatitinka Akcijos rengimo sąlygų.

 

9. SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

9.1. Akcijos dalyviai turi teisę iki   2022 07 10 teikti skundus dėl Akcijos eigos. Skundus galima pateikti Akcijos Prizų Koordinatoriui raštu, adresu Kibirkšties g. 8, Vilnius, tel. +370 65552346, el. paštas kristina.soloducha@eugesta.lt

9.2. Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Akcijos dalyviams atsakymai pateikti per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.

 

10. DUOMENŲ TVARKYMAS

10.1. Organizuojant ir vykdant Akciją Koordinatorius neatskleidžia ir neteikia nei Organizatoriui, nei Prizų koordinatoriui jokių „Ačiū“ kortelių turėtojų duomenų. Dalyvių automatinė registracija ir laimėtojų nustatymas vykdomas išimtinai pagal „Ačiū“ kortelės numerius, kurie tiesiogiai neleidžia identifikuoti dalyvio asmens ir tapatybės.

10.2. Identifikuodamas Akcijos prekių pirkimo operacijas ir sudarydamas Akcijos dalyvių sąrašą, Koordinatorius naudoja automatizuotą pirkimo su „Ačiū“ kortele duomenų analizę, įskaitant profiliavimą. Į analizuojamų ir profiliuojamų duomenų apimtį yra įtraukiamos tik tos pirkimo operacijos su „Ačiū“ kortele, kurių turėtojai yra sutikę gauti asmeninius lojalumo programos „Ačiū“ pasiūlymus pagal savo pirkimo istoriją bei kitus požymius ir būti profiliuojamais šiuo tikslu.

10.3. Atrinktų Akcijos laimėtojų informavimą vykdo Koordinatorius ir Koordinatoriaus teisėtai tvarkomi „Ačiū“ kortelių turėtojų kontaktiniai duomenys Organizatoriui nėra  teikiami.

10.4. Daugiau informacijos apie „Ačiū“ kortelių turėtojų asmens duomenų tvarkymą pateikiama „Ačiū“ lojalumo programos privatumo politikoje.

10.5. Kai Akcijos vykdymo ir/ar prizų administravimo tikslu Akcijos Organizatoriui yra reikalingi laimėtojo duomenys (pvz. vardas, pavardė, miestas, kontaktinis tel. Nr. ar el. pašto adresas), tokius duomenis Organizatoriui pateikia pats laimėtojas, Akcijos rengimo sąlygose nustatyta tvarka susisiekęs su Organizatoriumi dėl prizo atsiėmimo. Pateikdamas duomenis, Akcijos laimėtojas automatiškai sutinka, kad Organizatorius tvarkytų jo pateiktus duomenis Akcijos vykdymo ir prizų administravimo tikslu. Jei Akcijos laimėtojas nesutinka pateikti Organizatoriui reikalingus asmens duomenis ir nesutinka su tokių duomenų tvarkymu, jis netenka teisės į prizą.

 

11. PAPILDOMA INFORMACIJA

Papildoma ir išsami informacija apie Akciją teikiama telefonais +370 65552346 ar el. paštu kristina.soloducha@eugesta.lt.

  

1 Priedas

Žaidime dalyvaujančių produktų sąrašas

7310100961235

SEMPER mangų tyrelė 4mėn,190g

7312170095216

SEMPER apelsinų,ananasų,jogurto tyrelė 8mėn,190g

7312170095100

SEMPER mangų,bananų tyrelė, 5-6 mėn,190g

7312170095117

SEMPER persikų,kriaušių tyrelė, 5-6 mėn,190g

7310100693105

SEMPER Pilno grūdo košė su slyv, kriauš 8 mėn, 470 g

7312170029204

SEMPER Pilno grūdo košė su vaisiais 12 mėn, 530 g

7312170029174

SEMPER Košė su kriaušėmis, bananais 8 mėn, 480 g

7312170029150

SEMPER Košė su obuoliais, kriaušėmis 6 mėn, 480 g

7312170029136

SEMPER Avižų košė 4 mėn, 480 g

7310100960573

SEMPER lazanija su jautiena ir daržovėmis 12mėn,235g

7310100961723

SEMPER befstrogenas 12mėn,235g

7310100960993

SEMPER žolelių, darž.troškinys su kiaul. 12mėn,235g

7310100960658

SEMPER bulvės su lašiša ir prieskon.žolel 12mėn,235g

7310100921970

SEMPER EKO su sald.bulv, jaut,lęš,petraž,12mėn,235g

7310100922052

SEMPER EKO su avižom, lašiša, žirn,krap,12mėn,235g

7310100921635

SEMPER EKO su jaut, mork, pup, petraž, 6mėn, 190g

7310100921895

SEMPER EKO su višt,sald.bulv,lęšiais,pomid,8mėn,190g

7310100921710

SEMPER EKO su lašiša, avižom, žirn, krap, 6mėn, 190g

7312170095612

SEMPER lašiša su daržov.grietinėlės padaže 8mėn,190g

5024121369117

ORGANIX užkandis morkų lazdelės EKO 6mėn,20g

5024121319129

ORGANIX Užkandis daržovių lazdelės EKO 7 mėn, 15g

5024121368110

ORGANIX užkandis saldži kukurūzų žiedai EKO 6mėn,20g

7310100692788

ORGANIX KIDS EKO Mini avižiniai kąsniukai,110g

7310100693938

ORGANIX KIDS EKO avižų batonėliai,aviet,obuol,6x30g

7310100692948

ORGANIX KIDS EKO avižų batonėliai,brašk,obuol,6x30g

7310100692375

ORGANIX KIDS RTE EKO trint raudon,uogų užkandis,100g

7310100400482

SEMPER Lęšių skonio užkandis VEGO EKO 12 mėn, 50g

7310100701282

SEMPER SMOOTHIE  RTE įvairių vaisių 6mėn,90g

7310100701367

SEMPER SMOOTHIE RTE tropinių vaisių 6mėn,90g

7310100701855

SEMPER YOGHURT RTE braškių 6mėn,90g

7310100701442

SEMPER SMOOTHIE RTE obuolių,braškių 6mėn,90g

7310100703002

SEMPER YOGHURT bananų,mėlynių 6mėn,90g

7310100701930

SEMPER YOGHURT RTE abrikosų,bananų 6mėn,90g

7310100708885

SEMPER MUMS RTE tyrė su braškėmis 6mėn,110g

7312170032075

SEMPER SMOOTHIE RTE bananų,mango 12mėn,200ml

7312170032044

SEMPER SMOOTHIE RTE bananų,braškių 12mėn,200ml

7310100703262

SEMPER MUMS RTE tyrė su avietėmis 6mėn,110g

7310100702920

SEMPER SMOOTHIE RTE obuolių, ananasų 6mėn,90 g

7310100703347

SEMPER MUMS RTE tyrė su  persikais 6mėn,110g

7310100703187

SEMPER MUMS RTE tyrė su kriaušėmis 6mėn,110g

7310100718945

SEMPER MUMS RTE su avižomis ir mėlynėmis 6mėn, 110g

7310100690395

SEMPER RTE ryž-aviž košė kriauš,mang,obuol 6mėn.120g

7310100690470

SEMPER RTE ryžių-avižų košė obuolių,persikų6mėn,120g

7310100690548

SEMPER RTE ryžių-avižų košė kriauš,abrikos 6mėn,120g

7310100690708

SEMPER RTE ryž aviž košė mėlyn obuol 6m 120g

7310100712745

SEMPER RTE ryžių-avižų košė moliūgų,morkų 6mėn,120g

7310100697738

SEMPER RTE ryžių-avižų koš kriauš, dž.slyv 6mėn,120g

7310100690883

SEMPER RTE ryžių-avižų košė braškių,bananų 6mėn,120g

7310100971623

SEMPER RTE kuskusas,vištiena 6mėn,120g

7310100331007

SEMPER BABYSEMP4 pieno mišinys 12m,800g NEW

7310100330680

SEMPER LEMOLAC 2 pieno mišinys 6m,700g NEW

7310100330437

SEMPER BABYSEMP2 pieno mišinys 6m,500g NEW

7310100330505

SEMPER BABYSEMP2 pieno mišinys 6m,800g NEW

7310100330840

SEMPER BABYSEMP3 pieno mišinys 9m,800g NEW

7310100564993

SEMPER GF mažos bagetės, 300g
Pagalba