Žaidimo „Pirk 3 „Corny“ su AČIŪ kortele ir laimėk“ taisyklės

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Žaidimo organizatorius yra UAB „Eugesta“, įm. kodas 121539735, adresas: Kibirkšties g. 8, Vilnius, (toliau – „Organizatorius” arba UAB „Eugesta”).

1.2. Žaidimas vyksta „Maxima“ XX, XXX ir XXXX prekybos tinklo parduotuvėse, pagal Priedą Nr.2, esančiose Lietuvos Respublikos teritorijoje (toliau – Žaidimo vieta). 

1.3. Žaidimas prasideda 2022 m. Rugsėjo 13 d. (pirmoji akcijos diena) ir baigiasi 2022 m. Spalio 02 d. (paskutinė akcijos diena) (toliau – Žaidimo laikotarpis). Žaidimo laikotarpį atitinkačius kvitus galima registruoti iki Spalio 2 d. 

1.4. Akcijos prekės gali būti parduodamos ir iki šiose taisyklėse nurodytos datos ar po jos, tačiau jų įsigijimas nesuteikia teisės dalyvauti Akcijoje. 


2. AKCIJOS VIETA

2.1. Akcijos vykdymo vietos yra „Maxima“ prekybos tinklo parduotuvės, esančios Lietuvos teritorijoje, kuriose prekiaujama Akcijos produktais. 


3. AKCIJOS DALYVIAI IR DALYVAVIMO SĄLYGOS

3.1. Akcijoje turi teisę dalyvauti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ turėtojai, sutikę gauti asmeninius lojalumo programos „Ačiū“ pasiūlymus pagal savo pirkimo istoriją bei kitus požymius ir būti profiliuojamais šiuo tikslu

3.2. Akcijoje negali dalyvauti Organizatoriaus darbuotojai.

3.3.Asmenys, norintys dalyvauti Akcijoje, privalo atitikti Akcijos rengimo sąlygų 4.1 ir 4.2. punktuose aptartas sąlygas ir Akcijos metu įsigyti bent 3 Corny akcijos produktus su „Maxima“ lojalumo kortele „Ačiū“. 

3.4. Asmenys, atitinkantys Akcijos rengimo sąlygų 4.1 ir 4.2 punkte aptartas sąlygas ir pateikę „Ačiū“ lojalumo kortelę perkant bent 3 (tris) CORNY produktus su Maxima „AČIŪ“ kortele, bus automatiškai užregistruojami dalyvauti Akcijoje. Papildoma registracija dalyvauti Akcijoje nereikalinga. Informaciniai kvitai apie dalyvavimą žaidime nespausdinami.

3.5. Vienas dalyvis gali dalyvauti Akcijoje neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigydamas bent po 3 Akcijos Corny produktus ir atsiskaitant pateikdamas „Ačiū“ lojalumo kortelę.

3.6. Norint gauti prizą, reikės pateikti „Ačiū“ lojalumo kortelės kopiją. Taip pat laimėtojas, jei prizo vertė viršija 100 Eur, turės Organizatoriui elektroniniu paštu: info@eugesta.lt pateikti savo asmens kodą bei gyvenamosios vietos adresą, kurie bus naudojami prizo vertės deklaravimo ir gyventojo pajamų mokesčio sumokėjimo tikslu (jeigu prizo vertė viršija 100 EUR). Su prizu susijusius mokesčius sumoka Organizatorius.

3.7.Jei prizo laimėtojas negali pateikti lojalumo kortelės „Ačiū“, kuri buvo panaudota perkant Akcijos produktus, nurodytus 1 priede, ir (ar) pateikti Akcijos rengimo sąlygų 4.6 punkte nurodytų asmens duomenų, kai prizo vertė viršija 100 Eur, prizas Akcijos laimėtojui nebus išduotas.

 

4. PRIZŲ FONDAS

4.1. Žaidime galima laimėti vieną iš išvardintų prizų:

4.1.1. 3 vnt. JBL PARTYBOX ON-THE-GO garso kolonėlės

4.1.2. 5 vnt. JBL LIVE 400BT belaidės ausinės

4.1.3. 20 vnt. Dėžių javainių batonėlių CORNY BIG su bananais ir pien. Šokolado glaistu, 50g (dėžėje 24 vnt.)

4.2.  Viso prizinio fondo vertė 1552 eurų.

 

5. AKCIJOS EIGA, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS

5.1. 2022 m. spalio 3d. dieną bus vykdomas 1 (vienas) lošimas, kuriame dalyvaus asmenys, kurie įvykdė Akcijos sąlygas, išdėstytas Akcijos rengimo sąlygų 6.3 punkte.

5.2. Lošimo metu, remiantis atsitiktinumo principu, bus nustatyti 28 laimėtojai, kuriems bus išdalinti Akcijos rengimo sąlygų 5 punkte nurodyti prizai.

5.3. Tuo atveju jei Akcijos laimėtojai negalėtų pateikti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ ar išaiškėtų, kad jie neatitinka Akcijos rengimo sąlygų 4.1 ir 4.2 punktuose aptartų reikalavimų, bus organizuojamas papildomas lošimas naujam Akcijos laimėtojui nustatyti.

 

6. LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS

6.1. Akcijos laimėtojų „Ačiū“ kortelių numeriai bus paskelbti interneto svetainėje www.maxima.lt per 3 darbo dienas po lošimo. Pranešimas su Akcijos laimėtojų „Ačiū“ kortelės numeriais interneto svetainėje maxima.lt bus matomas dvi savaites po lošimo dienos.

6.2.Nugalėtojai apie laimėjimą bus informuoti trumpąja SMS žinute arba papildomu kasos kvitu Akcijos rengimo sąlygų 10.3 punkte numatyta tvarka.

 

7. PRIZŲ ATSIĖMIMAS

7.1. Laimėtojai, norintys gauti prizus, per dvi savaites nuo Akcijos laimėtojų paskelbimo dienos, turi patys susisiekti su Akcijos Prizų Organizatoriumi ir pateikti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ kopiją, kuri buvo panaudota perkant Akcijos produktus, el. paštu info@eugesta.lt (informaciniai tel.: +37065559001). Jei Akcijos laimėtojas pats nesusisieks su Prizų Organizatoriumi per minėtą terminą, neteks teisės į prizą, o prizas bus automatiškai grąžinamas Akcijos Organizatoriui.

7.2. Laimėtojai, gyvenantys Vilniuje ir norintys atsiimti prizus, gali atvykti Kibiršties g. 8, Vilnius.

7.3. Visiems pageidaujantiems Akcijos laimėtojams, kurie atitiks / įvykdys Akcijos rengimo sąlygas, prizai bus siunčiami prizų organizatoriaus sąskaita.

7.4. Akcijos rengėjai neatsako už galimus Akcijos laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.

7.5. Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus.

7.6. Akcijos rengėjai turi teisę pašalinti Akcijos dalyvį iš lošimo ir neišduoti prizo, jei paaiškėja, kad Akcijos dalyvis neatitinka Akcijos rengimo sąlygų.

 

8. SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

8.1. Akcijos dalyviai turi teisę iki 2022 m. spalio 17 d. teikti skundus dėl Akcijos eigos. Skundus galima pateikti Akcijos Prizų Organizatoriui raštu, adresu Kibirkšties g. 8, Vilnius; tel. +37065559001; el. paštas info@eugesta.lt

8.2. Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Akcijos dalyviams atsakymai pateikti per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.  

 

9. DUOMENŲ TVARKYMAS

9.1. Organizuojant ir vykdant Akciją Koordinatorius neatskleidžia ir neteikia nei Organizatoriui, nei Prizų koordinatoriui jokių „Ačiū“ kortelių turėtojų duomenų. Dalyvių automatinė registracija ir laimėtojų nustatymas vykdomas išimtinai pagal „Ačiū“ kortelės numerius, kurie tiesiogiai neleidžia identifikuoti dalyvio asmens ir tapatybės.

9.2. Identifikuodamas Akcijos prekių pirkimo operacijas ir sudarydamas Akcijos dalyvių sąrašą, Koordinatorius naudoja automatizuotą pirkimo su „Ačiū“ kortele duomenų analizę, įskaitant profiliavimą. Į analizuojamų ir profiliuojamų duomenų apimtį yra įtraukiamos tik tos pirkimo operacijos su „Ačiū“ kortele, kurių turėtojai yra sutikę gauti asmeninius lojalumo programos „Ačiū“ pasiūlymus pagal savo pirkimo istoriją bei kitus požymius ir būti profiliuojamais šiuo tikslu.

9.3. Atrinktų Akcijos laimėtojų informavimą vykdo UAB MAXIMA ir UAB MAXIMA teisėtai tvarkomi „Ačiū“ kortelių turėtojų kontaktiniai duomenys Organizatoriui nėra  teikiami.

9.4. Daugiau informacijos apie „Ačiū“ kortelių turėtojų asmens duomenų tvarkymą pateikiama „Ačiū“ lojalumo programos privatumo politikoje.

9.5. Kai Akcijos vykdymo ir/ar prizų administravimo tikslu Prizų koordinatoriui yra reikalingi laimėtojo duomenys (pvz. vardas, pavardė, miestas, kontaktinis tel. Nr. ar el. pašto adresas), tokius duomenis Prizų koordinatoriui pateikia pats laimėtojas, Akcijos rengimo sąlygose nustatyta tvarka susisiekęs su Prizų koordinatoriumi dėl prizo atsiėmimo. Pateikdamas duomenis, Akcijos laimėtojas automatiškai sutinka, kad Prizų koordinatorius tvarkytų jo pateiktus duomenis Akcijos vykdymo ir prizų administravimo tikslu. Jei Akcijos laimėtojas nesutinka pateikti Prizų koordinatorius reikalingus asmens duomenis ir nesutinka su tokių duomenų tvarkymu, jis netenka teisės į prizą.

 

10. Papildoma informacija teikiama telefonu +3706 5559001.

 

1 Priedas

Žaidime dalyvaujančių produktų sąrašas

BarkodasPrekės pavadinimas
4011800501518CORNY BIG javainis su riešutais, 50g
4011800503420CORNY BIG MILK batonėlis karamelės-bananų skonio,40g
4011800519513CORNY BIG javainis su žemės riešutais,50g
4011800520427CORNY pieniško šokolado-bananų skonio, 6*25g
4011800530228CORNY pekano ir žemės rieš.bat. su klevų sirupu, 40g
4011800530518CORNY BIG javainis šokolado skonio,50g
4011800544515CORNY BIG javainis šokolado-bananų skonio, 50g
4011800545512CORNY BIG javainis su spanguolėmis,50g
4011800549510CORNY BIG javainis su kokosu,50g
4011800562212CORNY MILK batonėlis su pieniniu pertepimu, 4x30g
4011800562816CORNY MILK batonėlis su pertepimu Dark/white, 4x30g
4011800566418CORNY BIG javainis su baltuoju šokoladu, 40g
4011800569112CORNY BIG MILK batonėlis su pieniniu pertepimu,40g
4011800572211CORNY FREE su lazdyno riešutais, 6*20g
4011800584115CORNY BIG MILK baton. su pertepimu Dark/White, 40g
4011800596422CORNY PROTEIN batonėlis su pien. šokoladu, 45g
4011800596521CORNY PROTEIN batonėlis su pien.šokol. ir karam, 45g
4011800633813CORNY BIG javainis mėlynių skonio, 40g
Pagalba