ŽAIDIMO „AČIŪ VASARA“ TAISYKLĖS

1. Šis dokumentas nustato MAXIMA LT, UAB žaidimo „AČIŪ VASARA“ (toliau – Žaidimas) taisykles ir sąlygas (toliau – Taisyklės).

 

Pagrindinė informacija

1. Žaidimas – tai MAXIMA LT, UAB organizuojamas žaidimas, kurio metu, Taisyklėse išdėstytomis sąlygomis ir tvarka, Žaidimo dalyviai, Žaidimo laikotarpiu aktyvinę MAXIMA mobiliojoje programėlėje esantį Žaidimą, visą Žaidimo laikotarpį kiekvieną dieną gaus Žaidimo pasiūlymus, kuriuos aktyvinę galės juos panaudoti Žaidimo pasiūlymų panaudojimo vietose.

2. Žaidimo organizatorius (toliau – Organizatorius) – MAXIMA LT, UAB, buveinės adresas Naugarduko g. 84, Vilnius, juridinio asmens kodas 123033512.

3. Žaidimo pasiūlymų panaudojimo vieta – bet kuris Organizatoriaus mažmeninės prekybos centras MAXIMA X, MAXIMA XX, MAXIMA XXX, MAXIMA XXXX, esantis bet kuriame Lietuvos Respublikos mieste (kitur tekste ir – Parduotuvė MAXIMA).

4. Žaidimo dalyviai – Žaidime dalyvaujantys fiziniai asmenys, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje (pirkėjai), dalyvaujantys AČIŪ lojalumo programoje, sutikę su profiliavimu, Taisyklėmis ir Žaidimo laikotarpiu MAXIMA programėlėje aktyvinę Žaidimą ir Žaidimo pasiūlymus. Žaidime taip pat gali dalyvauti Organizatoriaus darbuotojai.

5. Žaidimo pasiūlymai – trijų dienų trukmės Žaidimo pasiūlymai nurodytoms prekių kategorijoms arba konkrečioms prekėms, esančioms Žaidimo pasiūlymo panaudojimo vietose. Kiekvieną dieną Žaidimo laikotarpiu Žaidimo dalyviui bus skirtas vienas naujas Žaidimo pasiūlymas. Žaidimo pasiūlymo galiojimo laikas yra nurodytas prie konkretaus pasiūlymo. Žaidimo laikotarpiu Žaidimo dalyviams bus skiriami skirtingi Žaidimo pasiūlymai atsitiktiniu būdu.

 

Žaidimo sąlygos

6.  Žaidimas vyksta nuo 2023 m. rugpjūčio 8 d. iki 2023 m. rugpjūčio 21 d. imtinai (toliau – Žaidimo laikotarpis).

7. Norėdamas dalyvauti Žaidime, Žaidimo dalyvis Žaidimo laikotarpiu turi būti parsisiuntęs ir prisijungęs prie MAXIMA programėlės ir būti sutikęs su profiliavimu bei aktyvinti Žaidimą. Aktyvinus Žaidimą, kiekvieną dieną pateikiamas naujas Žaidimo pasiūlymas, kurį reikia aktyvinti (paspaudžiant ant pasiūlymo).

8.  Apie laimėtą Žaidimo pasiūlymą Žaidimo dalyvis sužinos iš karto Žaidimo laikotarpiu, aktyvinęs Žaidimo pasiūlymą savo MAXIMA programėlėje. Kitu būdu Žaidimo dalyviai informuojami nebus.

 

Žaidimo pasiūlymo panaudojimo sąlygos

10. Vienu Žaidimo pasiūlymu Žaidimo dalyvis turi pasinaudoti per prie Žaidimo pasiūlymo nurodytą laikotarpį. Žaidimo pasiūlymu bus galima pasinaudoti bet kurioje Parduotuvėje MAXIMA, atsiskaitymo metu panaudojus AČIŪ kortelę, pridėtą prie MAXIMA programėlės, t. y. nuskenavus kasos ekrane matomą QR kodą su MAXIMA programėle prieš apmokėjimą

 

Skundų pateikimo ir nagrinėjimo tvarka

11. Žaidimo dalyviai turi teisę iki 2023 m. rugpjūčio 23 d. (imtinai) teikti skundus dėl Žaidimo eigos. Skundus galima pateikti Organizatoriui el. paštu klientai@maxima.lt.

12. Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Žaidimo dalyviams atsakymai pateikti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo skundo gavimo dienos.    

 

Asmens duomenų apsauga

13. Žaidimo dalyvių asmens duomenų valdytojas yra Organizatorius. Žaidimo dalyvių asmens duomenys tvarkomi MAXIMA lojalumo programos AČIŪ privatumo politikos nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

Atsakomybė

14. Organizatorius neatsako už nuostolius, susijusius su Žaidimo atšaukimu / nutraukimu / sustabdymu ar Žaidimo Taisyklių pakeitimu. 

15.  Organizatorius turi teisę keisti Taisykles, apie tai informuodamas tuo pačiu būdu, kokiu jos buvo paskelbtos.

 

Kita informacija

16.  Žaidimo dalyviai dalyvaudami Žaidime patvirtina, kad yra susipažinę su Taisyklėmis, besąlygiškai su jomis sutinka ir įsipareigoja jomis vadovautis bei jų laikytis. Žaidimo dalyviui nesilaikant Taisyklių, Organizatorius pasilieka teisę pašalinti Žaidimo dalyvį iš Žaidimo ir/arba nesuteikti teisės pasinaudoti Žaidimo pasiūlymu.

17.    Visus Taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Civilinio kodekso, Vartotojų teisių apsaugos įstatymo ir kitų taikytinų Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos. Visais Taisyklėse neaptartais klausimais Organizatorius gali priimti vienašališką sprendimą, vadovaudamasis taikytinais teisės aktais ir Taisyklėmis.

18. Daugiau informacijos apie Žaidimą galite sužinoti interneto tinklalapyje https://www.maxima.lt/zaidimotaisykles, kasdien nuo 8:00 iki 22:00 nemokamu telefonu 8 800 20050, el. paštu klientai@maxima.lt bei Parduotuvėse MAXIMA esančiose kasose arba Informacijos skyriuose.

Pagalba