PROGRAMĖLĖS ŽAIDIMAS

Žaidimo „AČIŪ PIRMADIENIS“ sąlygos ir taisyklės

1. Šis dokumentas nustato MAXIMA LT, UAB, žaidimo „AČIŪ PIRMADIENIS“ (toliau – Žaidimas) taisykles ir sąlygas (toliau – Taisyklės).

 

Pagrindinė informacija

2. Žaidimas – tai MAXIMA LT, UAB organizuojamas žaidimas, kurio metu šiose Taisyklėse išdėstytomis sąlygomis ir tvarka Žaidimo dalyviai, Žaidimo laikotarpiu aktyvinę MAXIMOS mobiliojoje programėlėje esantį žaidimą, turi galimybę viso Žaidimo laikotarpiu kiekvieną pirmadienį gauti žaidimo pasiūlymų.

3. Žaidimo organizatorius (toliau – Organizatorius) – MAXIMA LT, UAB, buveinės adresas Naugarduko g. 84, Vilnius, juridinio asmens kodas 123033512.

4. Žaidimo pasiūlymų panaudojimo vieta – bet kuris Organizatoriaus mažmeninės prekybos centras MAXIMA X, MAXIMA XX, MAXIMA XXX, MAXIMA XXXX, esantis bet kuriame Lietuvos Respublikos mieste (kitur tekste – Parduotuvė „Maxima“).

5. Žaidimo dalyviai – Žaidime dalyvaujantys fiziniai asmenys, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje (pirkėjai), dalyvaujantys AČIŪ programoje, sutikę su profiliavimu, šiomis Taisyklėmis ir Žaidimo laikotarpiu MAXIMA programėlėje aktyvinę Žaidimo pasiūlymus. Žaidime taip pat gali dalyvauti Organizatoriaus darbuotojai.

6. Žaidimo pasiūlymai – trijų dienų trukmės Žaidimo nuolaidos pasiūlymuose nurodytoms konkrečioms prekėms ir/ar paslaugoms, esančioms Žaidimo pasiūlymo panaudojimo vietose. Kiekvieną pirmadienį Žaidimo laikotarpiu Žaidimo dalyviui bus skirtas vienas naujas Žaidimo pasiūlymas (kurį galima aktyvinti tik tą dieną, tačiau aktyvintas Žaidimo pasiūlymas galios tris dienas). Žaidimo metu, atsitiktiniu būdu, Žaidimo dalyviams bus skiriami skirtingi Žaidimo pasiūlymai.

 

Žaidimo sąlygos

7. Žaidimas vyksta kiekvieną pirmadienį nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. iki 2022 m. rugpjūčio 29 d. imtinai (toliau – Žaidimo laikotarpis).

8. Norėdamas dalyvauti Žaidime, Žaidimo dalyvis Žaidimo laikotarpiu turi parsisiųsti MAXIMOS programėlę arba prisijungti prie MAXIMA programėlės ir būti sutikęs su profiliavimu bei aktyvinti Žaidimo pasiūlymą. Kiekvieną pirmadienį Žaidimo laikotarpiupateikiamas naujas pasiūlymas, kurį reikia aktyvinti (paspaudžiant ant pasiūlymo).

9. Apie laimėtą pasiūlymą Žaidimo dalyvis sužinos iš karto, Žaidimo laikotarpiu aktyvinęs Žaidimo dienos pasiūlymą savo MAXIMOS programėlėje. Kitu būdu laimėtojai informuojami nebus.

 

Žaidimo pasiūlymo panaudojimo sąlygos

10. Vienu Žaidimo pasiūlymu Žaidimo dalyvis gali pasinaudoti per tris dienas po pasiūlymo laimėjimo. Pirma diena prasideda, kai pasiūlymas yra aktyvinamas Žaidimo metu. Pasiūlymu bus galima pasinaudoti bet kurioje MAXIMOS parduotuvėje, atsiskaitymo metu panaudojus (t. y. su MAXIMA programėle nuskenavus kasos ekrane esantį QR kodą) AČIŪ kortelę, su kuria buvo aktyvuotas pasiūlymas ir kuri yra pridėta prie MAXIMA programėlės.

 

Skundų pateikimo ir nagrinėjimo tvarka

11. Žaidimo dalyviai turi teisę iki 2022 m. rugsėjo 29 d. (imtinai) teikti skundus dėl Žaidimo eigos. Skundus galima pateikti Organizatoriui el. paštu klientai@maxima.lt.

12. Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Žaidimo dalyviams atsakymai pateikti per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo skundo gavimo dienos.    

 

Asmens duomenų apsauga

13. Žaidimo dalyvių asmens duomenų valdytojas yra Organizatorius. Žaidimo dalyvių asmens duomenys tvarkomi MAXIMOS lojalumo programos AČIŪ privatumo politikos nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

Atsakomybė

14. Organizatorius neatsako už nuostolius, susijusius su Žaidimo atšaukimu / nutraukimu / sustabdymu ar Žaidimo Taisyklių pakeitimu. 

15. Organizatorius turi teisę keisti Taisykles, apie tai informuodamas tuo pačiu būdu, kokiu buvo paskelbtos šios Taisyklės.

 

Kita informacija

16. Asmenys, dalyvaudami Žaidime, patvirtina, kad yra susipažinę, besąlygiškai sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jomis vadovautis bei jų laikytis. Žaidimo dalyviui nesilaikant Taisyklių, Organizatorius pasilieka teisę pašalinti Žaidimo dalyvį iš Žaidimo ir (arba) nesuteikti Žaidimo pasiūlymo.

17. Visus Taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Civilinio kodekso, Vartotojų teisių apsaugos įstatymo ir kitų taikytinų Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos. Visais Taisyklėse neaptartais klausimais Organizatorius gali priimti vienašališką sprendimą, vadovaudamasis taikytinais teisės aktais ir Taisyklėmis.

18. Daugiau informacijos apie Žaidimą ir Žaidimo Taisykles galite sužinoti interneto tinklalapyje www.maxima.lt/zaidimotaisykles, taip pat kasdien (nuo 8:00 iki 22:00) nemokamu telefonu 8 800 20050 ar el. paštu klientai@maxima.lt.

Pagalba